Riskli Gebelik

Riskli Gebelik (Perinatoloji) Nedir?

PERİNATOLOJİ:  Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalının, yüksek riskli gebeliklerle ilgili yan dal uzmanlık alanıdır, anne ve fetüs (anne karnındaki bebek) açısından, sağlıklı bir gebelik elde edilmesi, gebelik sırasında anne ve fetüsün ortaya çıkabilecek olası tıbbi sorunlar yönünden taranması ve şüphe halinde; gerekli tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması alanlarında, son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde büyük gelişmeler sağlanmış, genetik alanındaki ilerlemeler, fetüsün incelenmesinde çok önemli olan ultrasonografi teknolojisindeki ilerlemeler, MR’ın yaygın olarak kullanılmaya başlaması, tarama testlerinin (ikili test, dörtlü test, NIPT) duyarlılığının artması, tanı ve tedaviye yönelik invaziv girişimlerde artan deneyimler; bu alandaki gelişmelerde önemli rol oynamıştır.

Yüksek teknoloji, deneyim ve bilgi birikimi gerektiren bu hizmetlerin, ayrı bir uzmanlık dalında gerçekleştirilmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir zorunluluk haline gelmiş ve Sağlık Bakanlığı 2011 yılında “Perinatoloji”’yi yan dal uzmanlık olarak kabul etmiştir. Hastanemizde de “Perinatoloji Bölümü” ayrı bir birim olarak en üst düzeyde hizmet verilmektedir.

Yapısal ve kromozomal anomaliler yönünden fetusun sağlıklı olup olmadığının araştırılması; eğer şüphe söz konusuysa gerekli testlerin ve invaziv girişimlerin yapılması (amniyosentez, CVS, kordosentez); annede gebelik öncesinde mevcut olan ya da gebelik sırasında ortaya çıkan hastalıklarla (hipertansiyon, diyabet, preeklampsi, hipo-hipertiroidi, vs) komplike gebeliklerin değerlendirilmesi ve takibi; tedavisi mümkün olabilen yapısal veya fonksiyonel fetal anomalilerde gerekli tıbbi tedavilerin (fetal kardiak aritmiler, fetal guatr gibi) veya girişimsel işlemlerin (intrauterin kan transfüzyonu, fetal shunt takılması gibi) uygulanması, çoğul gebeliklere özgü komplikasyonların tanı ve tedavisi; ebeveynlerde genetik veya sistemik hastalıkta ya da daha önce anne veya fetus yönünden problemli bir gebelik yaşamış hastalara prekonsepsiyonel (gebe kalmadan önce) Perinatoloji bölümümüzün amacı; gebelikte anne ve fetusla ilgili tıbbi sorunların tanısı ve çözümü konusunda, hastalarımıza ve onları takip etmekte olan kadın doğum uzmanı hekimlerimize yardımcı olmaktır.

Sizi Arayalım

  Perinatoloji bölümümüzde verilen hizmetler:

  • Anormal erken gebelik bulgularında klinik ve ultrasonografik değerlendirme ve önerilerde bulunmak
  • 11-14 hafta down sendromu, trizomi 13/18 taraması (nuchal translucency-ense saydamlığı/PAPP-A/free beta hCG, nazal kemik kullanarak; gereğinde ductus venosus ve triküspit regürgitasyonla birlikte) ve 11-14 hafta detaylı ultrasonografik muayene.
  • 20-24 hafta 4-boyutlu ayrıntılı ultrasonografik inceleme (2.düzey ultrasononografi).
  • Fetal anomalilerde tanı ve yönetim,

  Prenatal tanı amaçlı invaziv girişimler:

  • Amniyosentez
  • CVS (Koryon villus örneklemesi)
  • Kordosentez
  • 11-14 hafta taraması (ikili test), dörtlü test veya NIPT’te (cffDNA) yüksek risk çıkan gebelerin  yönetimi ve değerlendirilmesi, Perinatal enfeksiyonlarda (Rubella, CMV, Toksoplazmosis, parvovirus B-19 vs) tanı ve yönetimi,
  • Eritrosit alloimmunizasyonunda gebelik takibi (Etkilenmiş Rh uygunsuzluğu veya diğer eritrosit antijenlerine bağlı alloimmunizasyonlar)
  • Perinatal enfeksiyonlarda (Rubella, CMV, Toksoplazmosis, parvovirus B-19 vs) tanı ve yönetimi,
  • Eritrosit alloimmunizasyonunda gebelik takibi (Etkilenmiş Rh uygunsuzluğu veya diğer eritrosit antijenlerine bağlı alloimmunizasyonlar)
  • MCA Doppler ölçümleriyle fetal anemi takibi,
  • Fetal anemi tanısı için kordosentez ve gerektiğinde intrauterin transfüzyon
  • Çoğul gebeliklerin olası riskler açısından (anomali, TTTS, TAPS, selektif IUGR) değerlendirilmesi,
  • Fetal büyüme ve gelişim bozukluklarında (İntrauterin gelişme kıstlılığı-IUGR-veya makrozomi) ultrasonografi ve Doppler takibi ve doğumun zamanlaması,
  • Hipertansiyon, preeklampsi, diyabet gibi sistemik maternal hastalıklarla komplike gebeliklerin değerlendirilmesi, takibi ve doğumun zamanlaması,
  • Amniyos sıvısı anormalliklerinde (oligohidramniyos, polihidramniyos) değerlendirme ve yönetim…

  Doktora Sor

   Detaylı Bilgi & Randevu Almak İçin;

   0552 722 1 722