Gebelik takibi tanı konulduğu anda başlar,  amacı gebelik süresince anne sağlığını korumak ve bebeğin sağlıkla dünyaya gelmesini sağlamaktır, tanıdan  yaklaşık iki hafta kadar sonra kan ve idrar testleriyle gebelik kesesi ultrason ile görülebilir. 1-2 hafta kadar sonra da vajinal ultrasonla bebeğin kalp  atışları tespit edilir, ardından da annenin genel durumunu belirlemek açısından kan ve idrar testleri yapılır. Şeker hastalığı, tiroid rahatsızlığı ve kan uyuşmazlığı için risk olup olmadığı belirlenir. Bu dönemde, gebelik kesesinin rahim içinde olup olmadığına bakılarak, dış gebelik olup olmadığı belirlenir peşine de annenin genel durumunu tespit için kan ve idrar testleri gerçekleştirilir.

İlk 3 ay, 2-3 haftada bir bebek tekse izlenebilir,  sonra aylık takibe geçilir. Çoğul gebelik, annede  var olan hastalık ve yineleyen düşük durumlarında da izleme sık aralıklarla  sürdürülür. Takip süresinde belirleyici etken,  gebenin riskleri ve sağlığıdır; annedeki risk faktörleri, annenin ileri yaşta veya küçük olması, çok şişman ya da aşırı zayıflığı, şeker hastalığı, kansızlık ve rahim anormallikleri varsa; takiplerin daha farklı ve sık yapılması uygundur.

Gebelikte haftalık kontroller:

Bebeğin 10-14. haftalarda ultrasonla bebeğin ense kalınlığına bakılıp ikili tarama testi yapılarak, down sendromu gibi hastalıklar erken teşhis edilebilir.

Gebeden 16-18. haftalarda, üçlü tarama testi istenerek, bebek ultrasonla değerlendirilir, üçlü tarama testi yüksek çıkarsa; tanıyı kesinleştirme açısından amniyosentez  gerçekleştirilir. Amniyosentez, bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan iğneyle örnek almaktır, tecrübeli bir elde amniyosentezin riski düşüktür.

Bebeğin organ gelişimi  20-24. haftalarda, büyük oranda tamamlanmış olduğundan, ayrıntılı ultrasonografi  istenir ve radyolog tarafından gerçekleştirilen ultrasonda, bebekteki  tüm anormalliklere dikkat edilir.

Gebeliğe bağlı şeker hastalığını belirlemek için 24-28. haftalarda, şeker yükleme testi yapılır, gebelik şeker hastalığı, “gestasyonel diyabet” olarak isimlendirilir, bebek açısından risk oluşturur, şeker yükleme testi bozuk çıkan gebelere uygun diyet verilir.

28. Haftada kan uyuşmazlığı olan gebelere kan uyuşmazlığı iğnesi vurulur.

Bebeğin ultrasonla izlenmesi  28-36. haftalar arasında sürdürülür, annede idrar yolu enfeksiyonuna bakılır, annenin kilosu izlenir.

Kadın doğum uzmanı,  36. haftadan sonra, doğum şeklini tespit eder, normal doğuma engel bir durum söz konusuysa sezaryen planlanır. NST testi bebeğin durumunu değerlendirmek açısından yapılır, 36. haftadan itibaren, haftada bir yapılan NST testleri, 40. haftadan sonra, 2-3 günde bir yapılır, son haftalarda bebeğin suyu (amnios mayi) oranı ultrasonla ölçülür.

Gebe 2-3 günde bir görülmesine ve 40. haftadan  sonra doğum başlamazsa,  hastaneye yatırılır ve doğumu başlatacak ilaçlar verilir.