Amniosentez

Amniosentez

Anne karnından ince bir iğne ile bebeği çevreleyen suya ulaşılarak bir miktar örnek alınması işleminin adıdır amniosentez. Anne karnındaki bebekte down sendromu gibi kromozom bozukluklarının olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılır. Her 100 kadından 1’ inin (%1) ultrason eşliğinde yapılan amniosentez sonrasında, düşük yapma riski söz konusudur.

Risk söz konusu olduğunda amniosentez önerilir rutin olarak her gebe kadına tavsiye edilecek bir işlem değildir. Tecrübeli kişilerin elinde amniosentez esnasında bebeğin suyunun kanlı gelme olasılığı %1’den bile azdır. İşlem öncesinde amniosentez için sizden yazılı izin formu istenmektedir.

Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?

16 -20. haftalar arasında amniosentez uygulanır, ultrason eşliğinde bebekten uygun uzaklıkta iğne bebek kesesine doğru itilir,  100 kadının 8’inde yeterli sıvı alınamadığından tekrar iğne yerleştirilmek zorunluluğu doğar. Bu durum bebeğin pozisyonuna bağlıdır,  ikinci kez işlem başarısızlığında hastayı ertesi gün çağırabiliriz… Annenin kan grubu RH negatif (-) ise anneye işlem sonrasında kan uyuşmazlığı iğnesi (anti-D immunglobulin) öneririz.

Sizi Arayalım

  Amniosentezin Riskleri Nelerdir?

  Amniosentez işlemi sırasında bebeğin kesesine girmek gerektiğinden  işlem sonrasında ortaya çıkabilecek zedelenmeye ve enfeksiyona bağlı düşük olabilir. Her gebelik düşük riski taşır, amniosenteze bağlı düşük riski %1 civarındadır.

  Tavsiye edilen uygun kriterlere uyulursa,  amniosentez yapılırken  komplikasyonların çıkma olasılığı çok zayıftır ancak amniosentez yaptıran kadınlarda % 1’den daha az oranda işleme bağlı enfeksiyon riski söz konusudur

  Amniosentez Yaptırmayı Kimler Düşünmelidir?

  • Down sendromu için kan taramasında yüksek riskli bulunanlar
  • 35 yaş üstünde olup Down sendromu taramasını kaçıranlar
  • Detaylı USG de kromozom anomalisi şüphesi olanlar(ense kalınlığı, kalp defektleri gibi)
  • Daha önceki gebeliğinde kromozom anomalisi çocuğu olanlar
  • Kesin olarak kromozom anomalisi olmadığını belirlemek isteyenler

  Amniosentez Yaptırmaya Karar Verme

  Aşağıdaki hususlar hakkında tartışmamız sizin için en iyi kararı alabilmemiz açısından yararlı olacaktır:

  • Amniosentez sıvısını incelemek için ne tip bir test kullanılacağı ve sonucun size ne söyleyeceği
  • Larotuvar testlerinin güvenilirliği
  • Tekrar amniosentez önerilmesi ve testin kesin sonuç verememe olasılığının ne kadar olduğu
  • Amniosentez sonrası düşük riski ve sizin amniosentez yaptıracağınız birimin kendi düşük riskinin ne kadar olduğu
  • Sonuçların ne kadar sürede çıkacağı
  • Eğer bebekte bir bozukluk tespit edilirse seçeneklerinizin neler olduğu

  Son karar size ait olmakla birlikte, amniosentez kararı alırken yeterli zamana ve düşünmeye gereksiniminiz olabilir, kararınızı bebeğinizin amniosentez ile belirlenebilecek bozukluğu olup olmadığını ne kadar öğrenmek istediğiniz ile amniosentezin düşük ve diğer risklerini iyice tartıp ona göre almalısınız.

  Laboratuvar Testleri Nelerdir?

  Bebeğin kromozomlarını belirlemek için iki tip test bulunmaktadır:

  • Tam karyotipleme: Bebeğin tüm kromozomlarını inceleriz. Sonuç 2-3 haftada çıkar.
  • Hızlı test: Belirli kromozomları inceleriz. (Down sendromu için kromozom 21, Edward sendromu için kromozom 18 gibi) Sonuç 3 gün içinde çıkar.

  Laboratuvar Testlerinin Güvenilirliği Nedir?

  Kesin sonuç vermeme riski  % 1 civarındadır, kültür esnasında ürememe ya da testin tam sonuç vermemesi neden olabilir ancak birçok kadın için laboratuvar testleri “var veya yok” şeklinde kesin sonuç verir. Sonucun kesin olmaması durumunda,  tekrar amniosentez ya da diğer testler öneriyoruz

  Hepsinin değil ama  bebeğin kromozomlarının incelendiği testler, bize bebekte bulunan birtakım hastalıkların tanısını koydurur.

  Doktora Sor

   Detaylı Bilgi & Randevu Almak İçin;

   0552 722 1 722

   FAYDALI BİLGİLER

   Kadın Hastalıkları