Dr. Öğr. Üyesi Zehra YILMAZ

Eğitim ve Uzmanlık
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
SSK Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Ürojinekoloji Derneği